יום שישי, 21 ביולי 2017

הייתי בגיהינום

הלילה חלמתי שאני מתבונן בעננים שחורים-אדומים, שריחפו מעל לנוף געשי. לפתע שמעתי קול חד של יציאת אוויר. כשסובבתי את ראשי ראיתי גייזר מתפרץ מתוך ים של לבה. רק אחרי שקמתי הבנתי שהנשמה שלי הייתה בגיהינום, אבל הייתי שם לבד, לא היה לי חם, ולרגע לא פחדתי.

תגובה 1: