יום שישי, 26 בינואר 2018

ער... ולבד

 "ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב: 'אחרי ה' אלהיכם תלכו' (דברים יג, ה)? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר: 'כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא' (דברים ד, כד)! אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מלביש ערומים... אף אתה הלבש ערומים; הקדוש ברוך הוא ביקר חולים... אף אתה בקר חולים; הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים... אף אתה נחם אבלים; הקדוש ברוך הוא קבר מתים... אף אתה קבור מתים". (סוטה, יד ע"א)
"אבא שאול אומר: 'ואנוהו' (שמות טו, ב) - הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום - אף אתה היה חנון ורחום".
(שבת, קלג ע"ב)
בעניין השינה האדם אינו יכול להידמות אל האל ["הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל" (תהלים קכא ד)]

אבל הוא יכול להידמות אל האל כל עוד הוא ער... ולבד. אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה