יום שישי, 30 במאי 2014

ועוד עצמו

כאשר האחד, סמל האלטרואיזם, מוסיף את עצמו לעצמו נוצרים כל שאר המספרים, שנים בורא רק את הזוגיים, שלוש רק את את אחד הזרמים, חמש רק את העשרות, ותשע, סמל האגואיזם, את עצמו, ושוב את עצמו ורק את עצמו.
***
When one, as a symbol of altruism, adds itself to itself - it creates all the other numbers, two creates only the even numbers, three only one of the streams*, five - only the tens, and nine, the symbol of egoism, douplicates itself, and only himself, again and again and again**.
* 3, 6, 9, 12, 15
** 9, 18 (1+8=9); 27 (2+7=9)...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה